Bmedia - ładowanieBmedia - ładowanie

Reklama szkół i uniwersytetów

Wakacje to najlepszy moment na reklamę szkół i uniwersytetów


Wakacje to najlepszy moment na reklamę szkół i uniwersytetów

W tej chwili wielu uczniów tylko czeka na wyniki egzaminów maturalnych, by złożyć dokumenty na uczelnie wyższe lub inne placówki doskonalące, które zapewniają zdobycie odpowiedniego wykształcenia czy uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Jednak wielu przyszłych absolwentów nie ma jeszcze sprecyzowanych planów ad. dalszej edukacji. Liczna grupa wciąż zastanawia się, rozważa i czeka na bodziec zachęty ze strony instytucji edukacyjnych. Dlatego dla szkół i uniwersytetów jest to najlepszy moment, by zadbać o właściwą kampanię informacyjną, czyli właściwą reklamę.

Tegoroczne egzaminy maturalne oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe już za nami, mimo, że odbyły się z opóźnieniem ze względu na pandemię koronawirusa. Swoje prace zakończyli też egzaminatorzy powołani do sprawdzania prac egzaminacyjnych egzaminu maturalnego. Teraz pozostaje tylko oczekiwanie na wyniki i …. można składać dokumenty na uczelnie wyższe lub inne placówki doskonalące, które zapewniają zdobycie odpowiedniego wykształcenia czy uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Jednak wielu przyszłych absolwentów nie ma jeszcze sprecyzowanych planów ad. dalszej edukacji, zastanawia się, rozważa i czeka na bodziec zachęty ze strony instytucji edukacyjnych. Dla szkół i uniwersytetów to znakomity moment na to, by się reklamować, a najlepszym do tego sposobem jest reklama komercyjna, w szczególności reklama zewnętrzna. Dlaczego?

Po pierwsze, reklama w przestrzeni miejskiej  to jedna z najbardziej rozpowszechnionych taktyk rekrutacyjnych w odniesieniu do placówek kształcenia. Jako, że może być obecna w najbardziej strategicznych miejscach w mieście i na terenie kraju (w tym na billboardach, w centrach miast, w galeriach handlowych, w środkach komunikacji miejskiej, na dworcach kolejowych i autobusowych, a także na monitorach w punktach atrakcyjnych dla młodego odbiorcy, jak chociażby na telewizorach w sieci Media Expert), szybko zostaje zauważona i zapamiętana. Dobrym przykładem takich działań jest akcja marketingowa podjęta przez Uniwersytet Coventry w Polsce – Coventry University Wrocław (https://be-media.com.pl/kampania-informacyjna-nowej-filii-brytyjskiego-uniwersytetu-coventry-w-polsce.html).

Kampania reklamowa Uniwersytetu Coventry w Polsce zrealizowana przez agencję BE Media

Reklama zewnętrzna pozwala dostrzec samą uczelnię, zwrócić na siebie uwagę uczniów pragnących kontynuować edukację. Co więcej, dostarcza informacji na temat zaktualizowanej, „najświeższej” oferty (warto tu podkreślić, że nie wszyscy uczniowie na bieżąco śledzą nowo powstałe kierunki na danej uczelni/instytucji czy przeglądają jej stronę internetową). Młodzi ludzie, zwłaszcza ci niezdecydowani, nierzadko w ostatniej chwili podejmują/zmieniają decyzję gdzie i co będą studiowali czy czego się uczyli. Często też w ostatniej chwili dowiadują się o poszerzonej ofercie kształcenia proponowanej przez różne uczelnie. Dzięki reklamie placówka edukacyjna może na bieżąco przesyłać/poszerzać  lub modyfikować swój przekaz/ofertę edukacyjną.

Po drugie, promocja uczelni/placówek edukacyjnych dzięki reklamie w przestrzeni publicznej cieszy się zainteresowaniem ze względu na prostotę i zwięzłość przekazu. Dzięki kompozycji opartej na odpowiednim rozmieszczeniu elementów i ruchomym, kolorowym obrazie przyciąga wzrok oraz skłania do refleksji, zwłaszcza w takim newralgicznym dla młodych ludzi czasie jak teraz, przed rozpoczęciem kolejnego etapu edukacji. Wpływ komunikatu dystrybuowanego za pomocą reklamy zewnętrznej na kandydatów na studia może być znaczny z racji szerokiego odbioru. Ponadto, reklama promująca szkolnictwo wyższe to główna możliwość dostarczania wiadomości młodym ludziom. Co więcej, ci młodzi konsumenci, którzy po raz pierwszy poczuli wolność i niezależność, wciąż są pod silnym wpływem swoich rówieśników i wciąż podejmują decyzje po konfrontacji z ich opinią. Często widać ich w mniejszych lub większych grupach w miejscach, gdzie mają łatwy dostęp do treści wyświetlanych dzięki mediom reklamy zewnętrznej, treści, które prowokują do dyskusji i konkretnych zachowań.

Kampania reklamowa szkół podyplomowych, realizacja agencja reklamowa BE Media

Po trzecie, reklama zewnętrzna promująca uczelnie/placówki edukacyjne to skuteczny marketing w walce o pozyskanie studentów, szczególnie w miarę nasilania się konkurencji w sektorze szkolnictwa wyższego. Dla szkół wyższych czy też pomaturalnych lub policealnych, które przecież zabiegają o (dobrych) uczniów, reklama to popularyzacja placówki wśród szerokiego grona odbiorców – potencjalnych kandydatów. Reklama OOH to również doskonały nośnik informacji i doskonała promocja dla szkół/uczelni, w których obowiązuje opłata za naukę/czesne.

W końcu, dzięki reklamie zewnętrznej instytucje edukacyjne mogą upowszechniać swój pozytywny obraz poprzez propagowanie treści społeczno-wychowawczych. Zamieszczony przez nich spot reklamowy może zawierać nie tylko informacje stricte związane z rekrutacją, lecz uświadamiać przyszłym uczniom korzyści płynące z kontynuowania edukacji, w tym zdobycie zawodu i dodatkowych umiejętności, poszerzenie kwalifikacji zawodowych, rozwój osobisty i społeczny.

Jak widać, reklama szkół i uniwersytetów odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu placówek i ich postrzeganiu przez (zainteresowanych) odbiorców. Dlatego też placówki edukacyjne na świecie traktują ją jako ważny element promocji.  W Stanach Zjednoczonych, na przykład, reklamy szkół pojawiają się prawie wszędzie: w TV, Internecie i na nośnikach reklamy zewnętrznej (na billboardach, w/na środkach komunikacji miejskiej, na dworcach kolejowych, autobusowych i stacjach metra). Uczelnie wydają na reklamę dużo. Ostatnie dostępne dane, wg raportu Commercials for college? Advertising in higher education (Reklama dla college’u? Kampanie reklamowe w edukacji wyższej, tł. wł.)1, wykazały, że w 2017 roku amerykańskie instytucje nadające stopnie naukowe wydały na reklamę około 730 mln USD. Sama reklama zewnętrzna promująca szkolnictwo wyższe na przełomie lat 2001 – 2017 zanotowała ogromny wzrost: z prawie 17 mln USD w 2001 roku do prawie 125 mln USD w 2017 roku. Również w Wielkiej Brytanii uniwersytety nie szczędzą na swoje reklamy. Co więcej, w swoich spotach odwołują się bezpośrednio do 18-latków. Wg The Guardian2 w latach 2017-2018 University of Central Lancashire wydał na marketing łącznie 3,4 miliona funtów, a roczny budżet marketingowy University of the West of England wynosił 3 miliony funtów. Uniwersytet w Cambridge, który stwierdził, że nie posiada działu marketingu, na same dni otwarte, prospekty i filmy wydał ponad 183 tys. funtów. O budżecie na reklamę nie zapominają również inne kraje Zjednoczonego królestwa, jak choćby Szkocja, w której rynek szkolnictwa wyższego różni się od rynku angielskiego (ograniczenie liczby studentów i brak opłat za studia). Glasgow Caledonian University wydał na promocję placówki ponad 47 tys. funtów, a University of Strathclyde – ponad 117 tys. funtów. Reklama szkolnictwa wyższego na świecie to dla instytucji nie tylko szeroko zakrojona promocja własna, lecz przede wszystkim inwestycja w edukację społeczeństwa, poprzez zachętę do podjęcia nauki na danej uczelni.

Together’ – kampania reklamowa opracowana dla University of Central Lancashire (UCLan) specjalnie w celu zwiększenia rekrutacji studentów na 2019 r., szczególnie wśród odbiorców Generacji Z.

Wakacje to idealny czas dla szkół i uniwersytetów, czas aby zadbać o kampanię informacyjną tych placówek, zwłaszcza za pomocą szeroko rozpowszechnionej i dobrze widocznej reklamy w przestrzeni publicznej, przeprowadzonej przez doświadczoną w tej materii agencję reklamową BE Media. Sprawdź naszą ofertę reklamy na uczelniach wyższych!

Zapraszamy do współpracy.

Bibliografia

  1. https://www.brookings.edu/research/commercials-for-college-advertising-in-higher-education/
  2. https://www.theguardian.com/education/2019/apr/02/universities-spending-millions-on-marketing-to-attract-students

BE Media

Zajmujemy się kompleksową obsługą i realizacją kampanii reklamowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu doskonale wiemy, gdzie szukać Twoich potencjalnych klientów i jakich środków użyć, by osiągnąć zamierzony cel. Opracujemy i stworzymy dla Ciebie najlepszą koncepcję reklamową, którą następnie wdrożymy i zrealizujemy, dbając przy tym o najmniejszy szczegół.