Bmedia - ładowanieBmedia - ładowanie

Reklama OOH, czyli jak pozyskać uwagę konsumenta

Reklama OOH, czyli jak pozyskać uwagę konsumenta


Reklama OOH, czyli jak pozyskać uwagę konsumenta

Nadrzędnym celem reklamy jest pozyskanie uwagi klienta i skierowanie jej na promowany produkt. Efektem takich działań, co jest czynnikiem kluczowym w branży marketingu, jest gwarancja długotrwałego kojarzenia danej usługi czy produktu przez konsumenta oraz przywołania tego produktu w umyśle klienta w sytuacji dokonywania zakupów.

Podstawą wszelkiej reklamy jest po prostu świadomość konsumenta o istnieniu danej marki i oferowanych przez nią usług czy produktów. Świadomość jest pożądana dla firm zwłaszcza w celu wygenerowania popytu na daną markę. Zasięg reklamy zewnętrznej powoduje, że reklamodawca jest w stanie dotrzeć do nowych odbiorców.

Już kilkanaście lat temu naukowcy jednomyślnie potwierdzili sześć podstawowych zasad, na których opiera się  prowadzona kampania reklamowa, co zawarł M. I. Shahid w pozycji ‘Mass Communication’ (1999):

  • zdobycie uwagi konsumenta,
  • wywołanie zainteresowania oferowanym produktem,
  • rozwijanie i podtrzymywanie zainteresowania,
 • wytworzenie pragnienia nabycia produktu,
 • wzbudzenie działania
 • podtrzymywanie dobrego imienia firmy.

Wspólnym mianownikiem powyższych zasad jest budowa marki i utrwalanie wizerunku firmy. Powtarzające się odsłony obrazowe i możliwość prezentacji zapadających w pamięć informacji sprawiają, że widziane obrazy stają się naturalnym narzędziem tworzenia wizerunku firmy na rynku: zmuszają odbiorców do myślenia, pozostawiają niezatarte wrażenie i zmuszają klientów do zapamiętania nazwy firmy. Badania prowadzone przez Marka Changizi, specjalistę w dziedzinie psychologii poznawczej, rzucają jasne światło na wpływ reklamy na psychikę człowieka. Jego wyniki pokazują, że bezpośrednie, acz wyważone, narażenie na powtarzające się reklamy równa się wzrostowi preferencji tych produktów wśród konsumentów.

Reklama zewnętrzna zwiększa rozpoznawalność  marki wśród konsumentów, tworzy aurę zaufania i wiarygodności, buduje wartość finansową firmy i generuje nowych klientów. 

Jednak przekonanie konsumenta do działania, czyli zakupu, to czasem proces długotrwały – reklama często skupia uwagę ludzi, którzy jeszcze nie czują lub nie doświadczyli potrzeby zakupu produktu albo, gdy czynnik decyzyjny zależny jest również od innych instytucji, w tym rodziny, banku, miejsca zatrudnienia. Najczęściej dzieje się tak w przypadku zakupów wysokiego zaangażowania (w przeciwieństwie do zakupów niskiego zaangażowania, o niskich kosztach wytwarzania). Kiedy ludzie mają „rozstać się” ze znacznymi sumami pieniędzy, aby kupić nieruchomość, telewizor, samochód czy wakacje nie podejmują decyzji pochopnie. W takiej sytuacji zachowania konsumentów zwieńczone nabyciem produktu to ciąg procesów psychologicznych, przez które przechodzą: rozpoznanie potrzeb, znalezienie sposobów rozwiązania tych potrzeb, podejmowanie decyzji o zakupie (a jeśli tak, to która marka i gdzie), porównanie i interpretacja informacji w celu realizacji planów (wyszukiwanie informacji o firmie w Internecie, kontakt telefoniczny z firmą) i wreszcie zakup produktu. Jeśli konsument podejmujący czasochłonne decyzje narażony będzie na działanie reklamy danego produktu czy usługi,  istnieje większe prawdopodobieństwo nabycia właśnie tego towaru.

Ludzie zauważają i reagują na reklamę OOH/ DOOH. Badania wykazały, że siedem na dziesięć osób mówiło, że widziało reklamę zewnętrzną ( plakaty, monitory reklamowe, billboardy, siatki, ekrany itd.)  w ciągu ostatniego miesiąca. Wśród tych, którzy widzieli reklamę :

 • 41% chętniej zdobywa informacje na temat marki
 • 70% mówi, że reklama outdoor wpływa na zakup produktu czy usługi
 • 58% przeszukuje Internet jako bezpośredni rezultat obejrzanej reklamy
 • 55% używa telefonu komórkowego lub portali społecznościowych, by podzielić się informacjami obejrzanymi na reklamie zewnętrznej
 • 35% kupuje towar po obejrzeniu reklamy
 • 85% wierzy, że reklama zewnętrzna jest pożyteczna
 • 83% uważa, że reklama ma wymiar informacyjny
 • 82% twierdzi, że reklama pomaga tworzyć rynek pracy i stymuluje gospodarkę.

Reklama zewnętrzna w formie statycznej oraz tym bardziej dynamicznej ( bardziej reagujemy na światło i ruch) sprawia, że marka jest rozpoznawalna, o szerokim zasięgu. Budowanie marki i utrwalanie wizerunku firmy nie jest jednak sprawą jednorazową. Potrzeba wiele czasu i zasobów ze strony reklamodawcy (np. zaangażowanie sławnych (patrz: drogich) osób w celu reklamy usługi czy produktu), by zdobyć uwagę klienta, przekonać go do działania i zatrzymać na dłużej. Największe firmy w Polsce i na świecie nie ustają w działaniach, by zaznaczyć swoją obecność na rynku oraz, co najważniejsze, rozwijać i podtrzymywać zainteresowanie konsumenta daną marką czy oferowanym produktem. Budowanie marki poprzez reklamę wyzwala długoterminowy wzrost sprzedaży dzięki wzmocnieniu lojalności i przywiązania.

To, czy marka będzie rosnąć w siłę, czy pozostanie uśpiona lub cofnie się w czasie zależy w większości od długoterminowej strategii marketingowej firmy.

BE Media

Zajmujemy się kompleksową obsługą i realizacją kampanii reklamowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu doskonale wiemy, gdzie szukać Twoich potencjalnych klientów i jakich środków użyć, by osiągnąć zamierzony cel. Opracujemy i stworzymy dla Ciebie najlepszą koncepcję reklamową, którą następnie wdrożymy i zrealizujemy, dbając przy tym o najmniejszy szczegół.