Bmedia - ładowanieBmedia - ładowanie

REKLAMA NA EKRANACH LED - KATOWICE

REKLAMA NA EKRANACH LED – KATOWICE

Ruchoma reklama na ekranach LED przykuwa wzrok o wiele skuteczniej niż statyczne bilboardy czy plakaty, dlatego planując kampanię reklamową w Katowicach warto wykorzystać telebimy. Promocja w formie video prezentacji pozwala na dotarcie do bardzo szerokiej grupy odbiorców. Umieszczone w strategicznych miejscach ekrany reklamowe przykuwają wzrok pieszych, pasażerów komunikacji miejskiej, kierowców stojących w korkach – ludzi w różnym wieku, o różnej pozycji społecznej i o różnych zainteresowaniach. Płatna reklama outdoorowa tego typu jest zdecydowanie najskuteczniejsza, dlatego warto wykorzystać ją jako główną, lub pomocniczą dla innych środków przekazu, formę promocji produktów czy usług.

Reklama na Telebimach LED Katowice

Na terenie Katowic znajduje się łącznie 7 ekranów LED. Wszystkie ekrany usytuowane są w miejscach o wysokim natężeniu ruchu, tj. duże skrzyżowania, autostrady itp. Biorąc po uwagę zasięg jednego ekranu LED, efekty kampanii z wykorzystaniem wszystkich nośników mogą być naprawdę imponujące.

Telebimy w Katowicach

Reklama zewnętrzna wyświetlana przez ekrany LED jest doskonałym rozwiązaniem nie tylko dla lokalnych firm oferujących swoje usługi w Katowicach, ale i dla tych, którzy działają w szerszym zakresie – wojewódzkim, ogólnopolskim czy europejskim. Zadbaj o skuteczność swojej kampanii reklamowej, wybierz prestiżowe i innowacyjne medium – reklamuj się na telebimach LED w Katowicach!