Bmedia - ładowanieBmedia - ładowanie

„Silniejszy umysł, silniejszy biznes”, czyli jak OOH edukuje społeczeństwo

„Silniejszy umysł, silniejszy biznes”, czyli jak OOH edukuje społeczeństwo


„Silniejszy umysł, silniejszy biznes”, czyli jak OOH edukuje społeczeństwo

Reklama zewnętrzna to takie medium, które wyprzedza inne formy reklamy na wielu polach, od zaawansowania technologicznego po niestandardowe formy przekazu wiadomości reklamowej (nierzadko wykraczające poza wyobraźnię). Jednak najważniejszą kwestią w temacie outdooru będzie na pewno to, że jest swego rodzaju reprezentantem życia społecznego: „aktualizuje” odbiorcę komunikatu codziennie i przez całą dobę, prezentuje najświeższe informacje dotyczące produktów i usług, staje się częścią życia społecznego dzięki szerokiej skali dotarcia. Zatem, (D)OOH doskonale wpisuje się w rolę „przewodnika”, którego celem jest nie tylko poprowadzenie konsumenta do (najlepszego) zakupu, lecz (i może przede wszystkim) szeroko pojęta edukacja.

Reklama D(OOH) pełni wiele funkcji w życiu społecznym. Obok podstawowego celu, jakim jest zachęcanie konsumentów do zakupu produktów i usług, pełni również rolę opiniotwórczą oraz kierunkuje zachowania i kształtuje postawy społeczne. Szeroka skala dotarcia do odbiorcy powoduje, że outdoor to bardzo skuteczne i niezwykle przydatne narzędzie w kreowaniu świadomości na tematy trudne, a nawet kontrowersyjne dla społeczeństwa. Dlatego jest tak bardzo pożądanym medium dla wielu reklamodawców. Jej funkcja informacyjno-edukacyjna sprawia, że ludzie zaczynają bardziej zwracać uwagę na te kwestie, które stanowią „bolączkę” dla danej społeczności, jak i całego świata.

Reklama zewnętrzna, jak żadne inne medium, posiada ogromną siłę sprawczą. Ze względu na olbrzymią skalę dotarcia (dodatkową wzmocnioną poprzez atrakcyjną lokalizację) oraz możliwość ujęcia tematu w sposób nieszablonowy, (D)OOH ma ogromny wpływ na kształtowanie opinii konsumentów. Co więcej, stanowi niezwykle wspomagające narzędzie w edukacji, zwłaszcza edukacji społeczno-zdrowotnej.

Kiedy ostatnio podróżowałam komunikacją miejską (co robię cyklicznie, by sprawdzić siłę oddziaływania OOH z perspektywy konsumenta-pasażera), usłyszałam jakże zwykłe, a zarazem niesamowicie istotne dla osoby z branży (D)OOH zdanie: „Popatrz na pogodę na wyświetlaczu. Robi się cieplej, będzie można jeszcze częściej wychodzić na dwór”. Ta krótka wypowiedź „dla człowieka z sektora reklamy zewnętrznej” stanowi cały wachlarz pozytywnych informacji:
– konsumenci zwracają uwagę na reklamę zewnętrzną (tu: nośniki LCD w środkach komunikacji miejskiej),
– reklama zewnętrzna wywołuje reakcję i skłania do pewnych zachowań (informacja na temat pogody na monitorze stała się przyczynkiem do podjęcia pewnych działań),
–  reklama zewnętrzna będzie jeszcze częściej dostrzegana, a jej przekaz opiniowany (konsumenci w jeszcze większym stopniu będą wychodzili z domów, a bliska obecność mediów zewnętrznych sprawi, że prezentowany komunikat reklamowy na pewno nie pozostanie niezauważony).

Reklamodawcy z całego świata – świadomi skali dotarcia i siły przekazu reklamy (D)OOH – coraz częściej/chętniej wykorzystują nośniki outdoor, by przekazać informację na temat tego co aktualne i istotne, a zwłaszcza, by:
– zwiększyć świadomość na temat ważnych spraw społecznych,
– zainicjować walkę z nierównością społeczną,
– zainspirować do zmiany zachowań,
– zaoferować konkretne rozwiązania,
– zachęcić do podejmowania określonych działań.

Warto zaznaczyć, że wszystkie powyższe zabiegi to doskonałe przykłady korzyści obopólnych: dla konsumenta (który zdobywa pomoc, wsparcie i wiedzę – czuje się „zaopiekowany” przez markę) oraz samej marki (która przede wszystkim umacnia się wizerunkowo i zdobywa zaufanie klientów). Jak to robią firmy? Spójrzmy na kilka przykładów.

  • Bank Lloyds w kampanii biznesowej oferuje wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego

Celem niedawnej kampanii Banku Lloyds, pod hasłem ”Stronger mind, stronger business” („Silniejszy umysł, silniejszy biznes”, tł. wł.)  było zaakcentowanie czynników, które przyczyniają się do odniesienia sukcesu w biznesie, czyli silne zdrowie psychiczne oraz silne, pozytywne nastawienie. Co więcej, aby odnieść sukces, wcale nie trzeba poświęcać zdrowia psychicznego.

Kampania została zainspirowana badaniami, które wykazały, że 80% właścicieli małych firm doświadczyło złego stanu zdrowia psychicznego, a prawie jedna czwarta nie wie, że pomoc jest dostępna. Dlatego też Bank Lloyds wyszedł z inicjatywą wsparcia 1000 właścicieli małych brytyjskich firm nie tylko pod kątem finansowym, ale i w odniesieniu do dobrostanu psychicznego. Usługa opierała się serii bezpłatnych sesji terapeutycznych we współpracy z Mental Health UK (MHUK), oferowanych liderom małych biznesów, z zaznaczeniem, że  bezpłatne sesje były dostępne zarówno dla klientów Lloyds Bank, jak i osób niebędących klientami. Ponadto można było skorzystać z dodatkowych zasobów internetowych, porad i artykułów w zakresie dbałości o zdrowie psychiczne. Wartością dodaną kampanii było przedstawienie prawdziwych właścicieli małych firm, którzy skorzystali z bezpłatnych sesji coachingu terapeutycznego.

  • Kampania ”Imagine” („Wyobraź sobie”)

Celem kampanii agencji reklamowej CPB, stworzonej z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, było ukazanie nierówności, dyskryminacji i uprzedzeń płci w niektórych miejscach pracy i zawodach. Wizualizacja zakorzenionych uprzedzeń społecznych, w tym pogląd, że mężczyzna bardziej nadaje się na stanowisko dyrektora, a kobieta na pielęgniarkę miała skłonić odbiorców do dyskusji, a docelowo do zmiany sposobu myślenia i postrzegania roli/miejsca kobiety i mężczyzny w społeczeństwie.

Warto zaznaczyć, że problem nierówności społecznej w pracy to temat „stary jak świat” i szeroko poruszany, zwłaszcza w kulturze masowej. W latach 80. ubiegłego wieku Dolly Parton, jako jedna z pierwszych artystek, które zajęły się kwestią nierówności płci w miejscu pracy, wydała przebój-hymn o dyskryminacji ze względu na płeć zatytułowany „9 to 5

Co więcej, wydaje się, że hasło kampanii nieprzypadkowo nawiązuje do słynnej piosenki Johna Lennona „Imagine” z 1971 roku. I choć Lennon w swoim protest songu nawiązywał do wojny w Wietnamie, zarówno jego utwór, jak i kampania agencji reklamowej CPB, to nie tylko symbol walki/protestu, ale i nadziei na zmiany społeczne.

Reklama zewnętrzna to bezsprzecznie medium wyjątkowe, szczególnie ze względu na możliwość dotarcia do niezwykle szerokiego grona odbiorców, długotrwałe oddziaływanie, bardzo atrakcyjną formę przekazu, nieinwazyjność oraz zróżnicowaną ofertę nośników przekazu. To właśnie te czynniki powodują, że służy nie tylko promocji produktów i usług, ale jest też niezwykle istotnym narzędziem we wspomaganiu edukacji, zwłaszcza edukacji społeczno-zdrowotnej. Działania takie mogą być dodatkowo zintensyfikowane, jeśli przekaz umieszczany jest w strategicznych dla (każdego) konsumenta lokalizacjach. W przypadku reklam społeczno-zdrowotnych idealnym obszarem będą nośniki w centrach miast, środkach komunikacji miejskiej czy placówkach medycznych, jako miejscach szczególnego zaufania.

BE Media – z nami pokażesz co w życiu ważne ❤️

Zapraszamy do współpracy

Joanna Pełech - Mikulska

Charyzmatyczna manager działu kreatywno-klienckiego agencji BE Media. Absolwentka ekonomii, politologii oraz zarządzania. Autorka wielu publikacji z zakresu reklamy, marketingu oraz perswazji w komunikacji. Od zawsze związana z marketingiem, a przede wszystkim z kreatywną reklamą zewnętrzną. Pierwsze kroki zawodowe stawiała w działach marketingu w Stanach Zjednoczonych, gdzie odbywała 2 letni staż absolwencki. Po powrocie do Polski pracowała w polskim oddziale amerykańskiej firmy technologicznej, gdzie odpowiedzialna była za bieżące kontakty firmy z polskimi mediami i kluczowymi partnerami handlowymi. Autorka tekstów oraz podróżniczka z zamiłowaniem do śpiewu, która hołduje zasadzie, że do sukcesu nie ma drogi na skróty.