Bmedia - ładowanieBmedia - ładowanie

Obecna sytuacja związana z COVID-19 stworzyła ogromne wyzwania dla całego sektora gospodarki, w tym również dla branży reklamowej. Mimo, iż reklamodawcy sami zostali dotknięci skutkami koronawirusa, nie ustają w staraniach, by służyć pomocą innym.

Obecna sytuacja związana z COVID-19 stworzyła ogromne wyzwania dla całego sektora gospodarki, w tym również dla branży reklamowej. Mimo, iż reklamodawcy sami zostali dotknięci skutkami koronawirusa, nie ustają w staraniach, by służyć pomocą innym.

„Reklama pandemiczna”

Nagły wybuch koronawirusa, a szczególnie towarzyszące tej pandemii skutki dla ekonomii, zaskoczyły chyba wszystkich. W niemalże każdym sektorze gospodarki zauważa się spowolnienie (a nawet całkowite ustanie). Choć dotyczy to również przemysłu reklamowego, ta branża solidaryzuje się, dba i wspiera (lokalny) biznes oraz wszystkie akcje społeczne w tym trudnym i nieprzewidywalnym okresie. Jak? Przede wszystkim biorąc udział w tak zwanej „reklamie pandemicznej”. Reklamy poświęcone COVID-19 oraz propagowanie wszystkich akcji z tym związanych to chyba najlepsza pomoc jaką w tej chwili mogłyby zaproponować agencje reklamowe. Adwokatem tych działań jest agencja BE Media wspierająca  i reklamująca kampanię #PharmacyHeroes. Transmisja spotów promujących tę akcję w TV Pharma Premium na ekranach LCD w całej Polsce to akt solidarności i wdzięczności okazany przez agencję BE Media tym, którzy walczą na jednej z „pierwszych linii frontu” – farmaceutom! (https://www.facebook.com/pg/bemediapl/posts/).

#PharmacyHeroes TV Pharma premium

Spersonalizowana reklama zewnętrzna wsparciem, gdy społeczeństwo zaniepokojone

Branża reklamowa to ważne narzędzie przekazu i perswazji, gdy społeczeństwo jest poważnie zaniepokojone. W obecnym trudnym okresie – wybuchu COVID-19 – reklama OOH odgrywa przede wszystkim kluczową rolę w budowaniu zaufania ze strony konsumentów. Najnowsze badanie American Association of Advertising Agencies (Stowarzyszenie Amerykańskich Agencji Reklamowych), przeprowadzone 18 marca 20202 na próbie 1000 respondentów wykazało, że konsumenci podczas pandemii koronawirusa mają bardzo pozytywne nastawienie do komunikacji medialnej o działaniu wspierającym. Co więcej, 56% ankietowanych stwierdziło, że z przyjemnością śledzi poczynania firm podejmujących działania społeczne, w tym przekazywanie darowizn towarów i usług1. Sektor reklamy zewnętrznej pomaga w tych trudnych momentach,  mimo, iż sam dotknięty COVID-19, bo przecież zależny od ruchliwych dróg, zatłoczonej komunikacji miejskiej czy uniwersytetów pełnych studentów. Ludzie teraz przede wszystkim troszczą się o swoje zdrowie. Kiedy więc wszystko inne schodzi na plan dalszy, to świadomość, że dana (ich ulubiona) marka  koncentruje się na potrzebach (bardziej) poszkodowanych dodaje klientom większej otuchy i przeświadczenia, że bez względu na zaistniałą sytuację trzeba być i „ta” firma zawsze jest „człowiekiem”.

Agencja BE Media solidarna z lokalnym biznesem

Reklama zazwyczaj działa dla konsumentów jak drogowskaz: promuje, przekonuje, kieruje. Potwierdzają to chociażby badania Kantar. W ankiecie przeprowadzonej w marcu 2020 na temat czy w okresie pandemii reklama powinna być wstrzymana2, aż 75% respondentów się z tym nie zgodziło. Co więcej, wyraziło opinię, że szczególnie teraz priorytetem działań reklamowych firm powinno być informowanie o wysiłkach i rozwiązaniach pomocnych w obecnej sytuacji i w nowym życiu po kryzysie. Jednym z przemysłów, którego koronawirus dotknął niezwykle ciężko jest sektor gastronomiczno-hotelarski. Restauracje i hotele są zamknięte, a ruch lotniczy ograniczony brakiem pasażerów. By pomóc tej branży wrócić do dawnej kondycji, agencja BE Media nie tylko przyłączyła się do akcji #WspieramyLokalnyBiznes, lecz na swojej firmowej stronie zachęca konsumentów do wdrażania tych działań (Artykuł marcowy:Promocja miast i regionów, wspierajmy lokalne biznesy!). Ponadto prowadzi szeroko zakrojoną akcję wspierania polskiego biznesu w mediach społecznościowych i innych kanałach online. W tym sezonie wszyscy jesteśmy jedną drużyną i musimy się wspierać.

W trudnych sytuacjach, jaką jest COVID-19, zaczynamy uświadamiać sobie jak bardzo jesteśmy narażeni na reklamę i jaki wpływ ma reklama na zachowania i kroki podejmowane przez konsumentów. Wiemy też że powoli zaczynamy wracać do normalności. Ludzie będą funkcjonować intensywniej, więc i rynek będzie się ożywiał, szczególnie dzięki różnym działaniom promocyjnym, takim jak spersonalizowana reklama zewnętrzna.

  1. https://www.aaaa.org/consumer-sentiment-towards-brands-during-covid-19/
  2. https://www.kantar.com/Inspiration/Coronavirus/COVID-19-Barometer-Consumer-attitudes-media-habits-and-expectations