Reklama powinna być rozliczana z najwyższych standardów
Bmedia - ładowanieBmedia - ładowanie

Reklama powinna być rozliczana z najwyższych standardów

Reklama powinna być rozliczana z najwyższych standardów


Reklama powinna być rozliczana z najwyższych standardów

Reklama powinna być rozliczana z najwyższych standardów odpowiedzialności społecznej. Reklamy będące przedmiotem kampanii muszą być zgodne ze standardami etycznymi, a to oznacza, że bez względu na tematykę, reklamy nie mogą wprowadzać odbiorców w błąd. Dbałość o ochronę środowiska, włączenie społeczne, równość ze względu na rasę, religię i płeć to obecnie podstawowe wartości, którymi zobowiązana jest kierować się branża reklamowa

W każdym biznesie szczególnie reklamowym, obok skupiania się stricte na poprawie sprzedaży i wyników finansowych, powinno się uwzględniać wartości społeczne. Budują one zaufanie do firmy w odniesieniu do tego po co istnieją i czym się zajmują. Jeśli ktoś pracuje w reklamie i kocha to co robi, wie, że reklama musi być rozliczana z najwyższych standardów odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Jeśli nie kocha i nie rozumie tego co robi, lepiej niech odejdzie.

W jaki sposób więc działalność reklamowa rozliczana jest społecznie?

PRZEKAZ REKLAMOWY

Aby reklama została uznana za społecznie odpowiedzialną, pod żadnym pozorem nie powinna zajmować się promocją ani w żaden sposób przyczyniać się do czegoś co może szkodzić społeczeństwu. Dbałość o ochronę środowiska, włączenie społeczne, równość ze względu na rasę, religię i płeć to obecnie podstawowe wartości, którymi zobowiązana jest kierować się branża reklamowa. Oczywiście każdy przekaz reklamowy można oceniać subiektywnie: dla jednego odbiorcy prezentowane praktyki i zachowania mogą okazać się nieodpowiedzialne, dyskryminujące i manipulujące emocjonalnie, według innego – sprowadzają się jedynie do funkcji informacyjnej i poglądowej odnoście reklamowego produktu. Jednak mimo, że w praktyce każdy przekaz reklamowy uzyska inną ocenę – w zależności od spojrzenia, gdzie większość tych standardów to kwestia opinii – należy dokładnie przeanalizować czy dana kampania reklamowa nie urazi klientów, nawet przypadkiem. 

(NIE)PRAWDA W REKLAMIE

Niezależnie od tematyki, reklamy nie mogą wprowadzać odbiorców w błąd. Zatem prawda to pierwszy i najważniejszy warunek każdej społecznie odpowiedzialnej reklamy. Jednak i ta kwestia nie jest tak prosta i oczywista jakby się mogło wydawać. Czy reklama promująca produkt o niskiej, atrakcyjnej i konkurencyjnej cenie, lecz bez dodatkowej informacji, że dość szybko się zużywa to mijanie się ze stanem faktycznym? Trudno stwierdzić. Przez jednych odbiorców taki przekaz zostanie uznany jako zwodniczy i zmanipulowany, przez innych – jako zgodny z faktami (w odniesieniu do prawdziwości ceny, będącej głównym czynnikiem wyboru). Znowu więc kluczowe znaczenie posiada ocena subiektywna i rozwaga reklamodawców.

SZCZEROŚĆ DZIAŁANIA

Podstawą marketingu społecznej odpowiedzialności jest szczerość podejmowanych i promowanych działań. Prowadzenie kampanii społecznych czy wspieranie organizacji charytatywnych musi być etyczne i spójne z polityką firmy. Na przykład, jeśli firma prowadzi kampanię na rzecz świadomości i zdrowego stylu życia, a nadużywanie promowanego przez nią produktu prowadzi do otyłości, konsumenci mogą uznać te działania za cyniczne i zwodnicze. Zatem, pierwszym krokiem, by uznać kampanię za społecznie odpowiedzialną jest pewność, że nie ma sprzeczności pomiędzy przekazem reklamowym a praktykami biznesowymi.

MARKETING SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Marketing odpowiedzialny społecznie (z ang. Corporate social responsibility (CSR) – Społeczna odpowiedzialność biznesu) to połączenie działalności charytatywnej firmy z prowadzonymi przez nią kampaniami marketingowymi, np. sprzedaż produktu powiązana z kwotą darowizny na cele dobroczynne czy kampania pozyskiwania funduszy na organizacje filantropijne jako główny temat reklamy. Wśród działań służących pozytywnemu wizerunkowi firmy (co wiąże się z przyciąganiem nowych klientów i utrzymaniu dotychczasowej współpracy) na pewno znajdą się te dotyczące wspierania i promocji ochrony środowiska, zdrowia i zdrowego stylu życia czy edukacji. Agencja BE MEDIA, jako podmiot wyznający zasady marketingu społecznej odpowiedzialności, promuje i wspiera wiele inicjatyw charytatywnych, wspomagając w ten sposób koncepcję niwelowania nierówności społecznej i wyrównywania szans. Co więcej, wyznając zasadę, że nauka stanowi wartość, mocno popularyzuje uczenie się młodzieży i innych członków społeczności oświatowej poprzez przekazywnie środków i nagród w przeprowadzanych konkursach, wspomaganie organizacji konferencji i szkoleń, współpracę ze szkołami w ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to z pewnością korzyści dla firmy na wiele różnych sposobów: pozytywne postrzeganie firmy przez społeczeństwo (w tym klienci firmy i konsumenci), zwiększenie sprzedaży usług oraz zwiększone morale pracowników firmy. Na koniec zaakcentuję jeszcze raz:  jeśli pracujesz w reklamie i kochasz to co  robisz, wiesz, że reklama musi być rozliczana z najwyższych standardów odpowiedzialności społecznej.

Joanna Pełech - Mikulska

Charyzmatyczna manager działu kreatywno-klienckiego agencji BE Media. Absolwentka ekonomii, politologii oraz zarządzania. Autorka wielu publikacji z zakresu reklamy, marketingu oraz perswazji w komunikacji. Od zawsze związana z marketingiem, a przede wszystkim z kreatywną reklamą zewnętrzną. Pierwsze kroki zawodowe stawiała w działach marketingu w Stanach Zjednoczonych, gdzie odbywała 2 letni staż absolwencki. Po powrocie do Polski pracowała w polskim oddziale amerykańskiej firmy technologicznej, gdzie odpowiedzialna była za bieżące kontakty firmy z polskimi mediami i kluczowymi partnerami handlowymi. Autorka tekstów oraz podróżniczka z zamiłowaniem do śpiewu, która hołduje zasadzie, że do sukcesu nie ma drogi na skróty.