Bmedia - ładowanieBmedia - ładowanie

Reklama DOOH z tendencją wzrostu na świecie

Reklama DOOH z tendencją wzrostu na świecie


Reklama DOOH z tendencją wzrostu na świecie

Według przewidywań roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) globalnego rynku reklamy zewnętrznej w latach 2014-2019 ma oscylować na poziomie 5,44%. Tak ekspansywny rozwój związany jest z rozbudową infrastruktury, wzrostem w zakresie stosowania mediów cyfrowych oraz postępem w dziedzinie stosowanych technologii. Pytanie brzmi, czy technologia ma zamiar zmienić oblicze reklamy zewnętrznej. Z pewnością nie jest to regułą, jako, że formaty outdoor śledzą dane demograficzne i docierają do odpowiednich odbiorców w danym środowisku, niemniej formaty digital outdoor  zaczęły rewolucjonizować rynek reklamy i zastępować tradycyjne formy reklamy zewnętrznej.

Reklama zewnętrzna, znana również pod nazwą out-of-home advertising, obejmuje każdy rodzaj reklamy, która dociera do konsumenta będącego poza domem. Główną zaletą takiej formy marketingu jest to, że działa przez siedem dni tygodnia i dwadzieścia cztery godziny na dobę. Globalny rynek reklamy zewnętrznej rozwija się ze względu na tendencję wzrostową treści cyfrowych (digital outdoor), które zastępują tradycyjne plakaty i billboardy na całym świecie.

Kluczowymi czynnikami napędzającymi światowy rynek reklamy zewnętrznej jest wzrost i ciągły rozwój rynku reklamy digital outdoor wynikającej ze zwiększającej się ilości monitorów docierających do coraz większej liczby odbiorców mobilnych. Podyktowane jest to rosnącą urbanizacją oraz tendencjami wzrostowymi w sektorze gospodarki globalnej. Ogromny wpływ na tak dynamiczny rozwój digital outdoor ma również rozdrobnienie głównych mediów. Wiele trendów i zmian w tej branży to także efekt takich uwarunkowań jak innowacje stosowane w reklamie outdoor, poprawa nowych możliwości pomiaru  i adresowalności informacji, nowe alternatywne rozwiązania zewnętrznych nośników reklamowych jak i niskie koszty medium reklamowego.

POLSKA

Polski segment reklamy zewnętrznej 2015 zapisał się kontrowersjami wokół ustawy krajobrazowej oraz, już po raz kolejny, brakiem badania wyników OOH, choć jak podaje Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej (IGRZ) w swoim komunikacie na temat wielkości rynku OOH, widoczny jest rozwój tego rodzaju reklamy.

Najbardziej istotnymi sektorami dla OOH nadal pozostają: handel, telekomunikacja, media i żywność. Choć IGRZ zapowiada szczegółowy raport roczny 2015 branży OOH w Polsce w drugiej połowie lutego 2016 (w formie broszury opatrzonej uwagami i komentarzami do stanu rynku reklamowego OOH w Polsce), już zauważono, że dwukrotne kampanie wyborcze w ubiegłym roku (wybory prezydenckie i parlamentarne) nie wpłynęły znacząco na wielkość sprzedaży.

W 2015 zaobserwowano wzrost o 2,8% jeśli chodzi o całkowitą wartość wydatków reklamowych netto. W bieżącym roku, zgodnie z przewidywaniami, branża reklamowa zanotuje kolejny wzrost, o 3,2%, co na koniec roku ma zaowocować wartością 6,941 mld zł netto.

W sektorze OOH, według IGRZ, w trzecim kwartale roku 2015 szacowana wartość sprzedaży wyniosła ponad 109,9 mln zł, co zaowocowało wzrostem o blisko 6,5% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego.

Podsumowanie trzech pierwszych kwartałów branży OOH to wynik blisko 2% wzrostu w zestawieniu z trzema kwartałami roku 2014 i sprzedaż w wysokości ponad 330,2 mln zł.

W czwartym kwartale 2015 w trzech segmentach reklamy OOH (reklama zewnętrzna, tranzytowa i DOOH) szacowana wielkość sprzedaży wyniosła ponad 123,3 mln zł i była wyższa o 1% w zakresie reklamy zewnętrznej w porównaniu z czwartym kwartałem roku 2014.

Przewiduje się, że w całym roku 2015 w Polsce wydatki na reklamę zewnętrzną, reklamę tranzytową i reklamę DOOH wyniosły ponad 471,5 mln zł, co dało wzrost w sektorze reklamy zewnętrznej o ponad 2,4%. W zakresie samej reklamy DOOH estymowana wielkość sprzedaży zamknęła się w wysokości 23,5 mln zł.

Rok 2015 przyniósł zmniejszenie liczby ogólnej nośników zewnętrznych DOOH. Dokonano ich weryfikacji biorąc pod uwagę atrakcyjność lokalizacji, a ekrany wyeksploatowane oraz ekrany o rozmiarach niestandardowych zostały usunięte.

IGRZ przewiduje wzrost wartości całego sektora OOH o ponad 5% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dzięki planom związanym z wprowadzeniem systemu Outdoor Track możliwe będzie planowanie i kupowanie zewnętrznych powierzchni reklamowych na bazie takich samych wskaźników jak w innych mediach. Rok 2016 może okazać się więc przełomowym dla polskiego sektora reklamy.

ŚWIAT

Jeśli mowa o prognozach światowych, wzrost w sektorze reklamy odznaczał się wyższą dynamiką niż na rynku polskim. W roku 2015 oscylował na poziomie 3,9%, a w roku bieżącym „podskoczy” do 4,7%, na co znaczący wpływ mogą mieć wybory prezydenckie w USA oraz letnia olimpiada w Rio de Janeiro. Udział segmentu OOH w globalnych wydatkach na reklamę wyniósł 6,8%, wyprzedzając radio (6,5%) i prasę (6,5%).

Według portalu Statista, w Stanach Zjednoczonych łączna wartość wydatków reklamowych  w 2015 wyniosła 182,6 mld dolarów, z czego prawie 3 mld dolarów to reklama DOOH (co stanowi 40,8% wszystkich wydatków reklamy OOH). Jest to ponad dwukrotnie więcej niż w Chinach, które zanotowały łączną wartość sprzedaży rzędu 74,3 mld dolarów, gdzie prawie 2 mld dolarów stanowiła reklama DOOH. Zaskoczeniem mogła się wydać Japonia, która uplasowała się na trzeciej pozycji – 42,3 mld dolarów całkowitych wydatków na reklamę. Kraje Europy: Wielka Brytania i Niemcy osiągnęły  wartość około 26 mld dolarów, a Francja o połowę mniej – 13,1 mld dolarów. Ze względu na niski poziom zaufania przedsiębiorców, Francja może zanotować najniższy wzrost w Europie w ciągu następnych trzech lat (o 0,5%), razem z innym wolno rosnącym rynkiem, jakim są nasi zachodni sąsiedzi – Niemcy, u których wzrost rynku reklamy będzie oscylował w granicach 1,8%.

Najbardziej lukratywnymi rynkami dla reklamy DOOH będą wielkie miasta na świecie.

Szacuje się, że do 2019 wydatki na reklamę DOOH na świecie będą stanowić 39,7% całego segmentu reklamy OOH.

Reklama zewnętrzna i reklama wewnętrzna – Sprawdź naszą ofertę w Be-media.com.pl! 

Joanna Pełech - Mikulska

Charyzmatyczna manager działu kreatywno-klienckiego agencji BE Media. Absolwentka ekonomii, politologii oraz zarządzania. Autorka wielu publikacji z zakresu reklamy, marketingu oraz perswazji w komunikacji. Od zawsze związana z marketingiem, a przede wszystkim z kreatywną reklamą zewnętrzną. Pierwsze kroki zawodowe stawiała w działach marketingu w Stanach Zjednoczonych, gdzie odbywała 2 letni staż absolwencki. Po powrocie do Polski pracowała w polskim oddziale amerykańskiej firmy technologicznej, gdzie odpowiedzialna była za bieżące kontakty firmy z polskimi mediami i kluczowymi partnerami handlowymi. Autorka tekstów oraz podróżniczka z zamiłowaniem do śpiewu, która hołduje zasadzie, że do sukcesu nie ma drogi na skróty.