Bmedia - ładowanieBmedia - ładowanie

Brief: fundament sukcesu projektu

Jasne cele i oczekiwania: czyli dlaczego Brief jest kluczem do sukcesu projektu


Jasne cele i oczekiwania: czyli dlaczego Brief jest kluczem do sukcesu projektu

Brief (z ang. „krótki opis”) to opis projektu, którego celem jest jasne określenie zadań i celów projektu. W naszej agencji brief jest bardzo ważny, ponieważ pozwala nam jasno zdefiniować cele i oczekiwania wobec projektu oraz zrozumienie, jakie działania trzeba podjąć, aby je osiągnąć. Dzięki niemu możliwe jest również planowanie i koordynacja działań, co pozwala na efektywniejsze zarządzanie projektem i uniknięcie niepotrzebnych opóźnień czy przekroczenia budżetu.

W briefie przede wszystkim należy określić cel projektu oraz grupę docelową. Następnie, należy wskazać dokładnie oczekiwane rezultaty oraz jakie działania będą podjęte, aby je osiągnąć. Ważne jest również, aby podać informacje dotyczące budżetu oraz terminów realizacji. Brief powinien być jasny i zwięzły, tak aby osoby zaangażowane w projekt mogły jasno zrozumieć jego zakres oraz cel.

Przy tworzeniu briefu należy zadać następujące pytania:

  1. Jaki jest cel projektu?
  2. Kto jest grupą docelową?
  3. Jakie są oczekiwane rezultaty?
  4. Jakie działania będą podjęte, aby osiągnąć rezultaty?
  5. Jaki jest budżet na projekt?
  6. Kiedy ma zostać zakończony projekt?
  7. Czy istnieją jakieś ograniczenia lub wymagania, które trzeba wziąć pod uwagę?
  8. Kto jest odpowiedzialny za koordynację projektu?

Odpowiedzi na te pytania pozwolą na uzyskanie wyczerpującego obrazu projektu i jego celów, co ułatwi jego realizację.

Podsumowując, najważniejszą kwestią w briefie jest jasne określenie celu projektu oraz oczekiwanych rezultatów. To one stanowią punkt wyjścia do dalszych działań i pozwalają zrozumieć, jakie działania trzeba podjąć, aby je osiągnąć.

Brief jest również ważny dla komunikacji między poszczególnymi stronami zaangażowanymi w projekt. Jest on bowiem podstawą do komunikacji między klientem, a naszą agencją reklamową, czy też między innymi działami w firmie. Dzięki jasno określonym celom i oczekiwaniom, każda ze stron ma jasne pojęcie o tym, co jest do zrobienia i jakie są jej obowiązki.

Ponadto, dobrze przygotowany brief pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb klienta i lepsze dostosowanie rozwiązań do jego wymagań, co przyczynia się do większej satysfakcji z realizacji projektu. W tym celu zachęcamy do spotkań. Lubimy spotkania z klientami i uważamy, że bezpośredni kontakt pozwala na lepsze poznanie potrzeb klienta, a my stawiamy na długoterminową współpracę. Spotkania z klientami pozwalają nam również na budowanie trwałych relacji, co przyczynia się do dalszej współpracy i zaufania. Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie, chętnie pomożemy w realizacji Państwa projektu, aby wspólnie osiągać lepsze rezultaty i rozwijać naszą współpracę.

 

BE Media

Zajmujemy się kompleksową obsługą i realizacją kampanii reklamowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu doskonale wiemy, gdzie szukać Twoich potencjalnych klientów i jakich środków użyć, by osiągnąć zamierzony cel. Opracujemy i stworzymy dla Ciebie najlepszą koncepcję reklamową, którą następnie wdrożymy i zrealizujemy, dbając przy tym o najmniejszy szczegół.