Bmedia - ładowanieBmedia - ładowanie

Cyfrowa reklama zewnętrzna !

Cyfrowa reklama zewnętrzna !


Cyfrowa reklama zewnętrzna !

Rynek reklamy zewnętrznej w przeciwieństwie do innych segmentów promocji firm i produktów rejestruje stały,  umiarkowany wzrost sprzedaży. Media outdoorowe weszły w okres stabilizacji. Zmiany idące w kierunku cyfryzacji nośników są powolne i nierównomierne, jednak ilość ekranów w przestrzeni publicznej wciąż się zwiększa.

Rok 2015 według Agencji Reklamowej BE Media podsumować można, jako okres eskalacji zainteresowania reklamą zewnętrzną w jej digitalowej, czy inaczej elektronicznej formie. Za przyczynę uznać można chęć wkroczenia firm w fazę nowoczesności, a zarazem świeżości, przy stałym poszukiwaniu nowych rozwiązań. Media przekształcają się w formę cyfrową, co przy dzisiejszym tempie wzrostu technologicznego jest pewną regułą. Digitalizacja przyczynia się jednak również do zwiększenia liczby przekazów. Jeden nośnik jest w stanie skoncentrować kilka firm i marek, które są zainteresowane emisją we wskazanym miejscu i w określonym czasie. Problemem pozostaje jednak brak ich standaryzacji i efektywnych badań, które ciagle są pewną barierą rozwoju.

Przekazy reklamowe mieszczące się w standardowych formach promocji są dla wielu firm niewystarczającym środkiem dotarcia do potencjalnego klienta. Zapewnianie jednocześnie rozrywki, dostarczanie informacji, czy integrowanie odbiorców buduje wizerunek marki. Tego rodzaju łączenie jest możliwe poprzez krzyżowanie się różnego rodzaju technologii i metod komunikacji. Systemy reklamy zewnętrznej mają za zadanie przede wszystkim umilać czas wolny. Potocznie nazywane są „czasoumilaczami”. Czekając w kolejce w przychodni, czy spędzając czas na szkolnym korytarzu za pośrednictwem nośników dostarczane są programy, wykorzystujące wiedzę specjalistyczną, dopasowaną do charakteru danego miejsca, jak również różnego rodzaju ciekawostki.  Odpowiednio dobrana lokalizacja oraz ciekawe treści umożliwiają precyzyjne dotarcie do określonej grupy docelowej. Zdalna, szybka aktualizacja treści powoduje podniesienie atrakcyjności.

Znajdująca się i wyświetlana na nośnikach zawartość to nie tylko promocja, ale także przekazy o wartości czysto informacyjnej, jak np. informacje biznesowe, pogoda, humor, profilaktyka medyczna, czy wszelkiego rodzaju poradniki. Najczęściej tego typu treści poprzedzają spoty reklamodawców. Wspiera to markę i pozycjonuje w roli eksperta w danej dziedzinie, który nie jest kojarzony wyłącznie z produktem, ale również, jako specjalista w danej dziedzinie.

rys.  Medicover TV 

Reklama zewnętrzna; z naciskiem na jej cyfrową formę, dorównuje standardom europejskim. Stanowi ok. 7% udziału na rynku reklamowym w Polsce, który zdominowany jest obecnie przez media telewizyjne i Internet. Skala zasięgu, wbrew niskiej wartości procentowej jest bardzo duża. Agencja Reklamowa BE Media raportuje, że z tego typu reklamy najczęściej korzysta sektor sprzedaży, a następnie kolejno usługi i branża odzieżowa. Nie oznacza to jednak, że pozostałe z nich nie pokazują swoich treści np. na ekranach. Reklama outdoorowa jest narzędziem promocji praktycznie dla każdej branży; z wyłączeniem produktów wykluczonych z przekazów reklamowych przez przepisy prawa.

rys.  Tranzyt TV 

Zasadniczo świeżymi rozwiązaniami, które sprawdzają się w biznesie i rejestrują wzrost zainteresowania są profilowane sieci reklamowe. Pozwalają one na dotarcie do klientów mieszczących się w grupie docelowej reklamowanych firm, czy produktów. Sieci te powstały na bazie przeprowadzanych przez agencje statystyk i badań, a następnie zostały dopasowane do obowiązujących ofert. Do tego typu nośników zaliczane są systemy rozmieszczone np. na uczelniach, w prywatnych placówkach medycznych Lux Med, Medicover, pocztach, czy w renomowanych serwisach samochodowych klasy premium. Ilość miejsc, w których zlokalizowane są ekrany rośnie, co bezpośrednio wpływa na rozwój tego typu instrumentu dotarcia do odbiorcy.

rys.  Student TV 

Sieci reklamowe są odpowiedzią na zapotrzebowanie firm względem nowych rozwiązań w zakresie promocji. Stale rośnie popyt na reklamę m.in w komunikacji miejskiej, co skutkuje licznymi inwestycjami w jej rozbudowę, zarówno ze strony agencji, jak i firm, które zakupują nośniki, poszerzając tym samym ofertę tzw. reklamy tranzytowej. Nośniki w transporcie publicznymi i prywatnym stanowią ok. 7% rynku.

rys. Tranzyt TV

Reklama zewnętrzna nie jest medium, które charakteryzuje podział na kategorie tematyczne i konkretne grupy widzów. Wyodrębnienie wcześniej wspomnianych kanałów nie odbiera mu tej cechy. Reklama zewnętrzna dociera bowiem do masowego odbiorcy, a przekaz jest spójny. Rozdrobnienie rynku na różnego rodzaju dostawców reklam i treści rozwiązują Agencje Reklamowe, tego typu podmiotem jest łącząca zdecentralizowany rynek agencja BE Media. Dodatkowo fakt, że nośniki są rozprzestrzenione geograficznie nie wpływa na zanik lub całkowity brak komunikacji pomiędzy nimi. Systemy zarządzania pozwalają zsynchronizować przekaz, a także wpłynąć na jego przebieg w trakcie trwania emisji reklamy.

Niewątpliwą szansą dla reklamy zewnętrznej są nowo powstałe nośniki podnoszące jakość prezentowanych treści, a także wykorzystanie obecnych uwarunkowań rynkowych. Konsumpcja mediów rośnie. Napędza ją nieustannie Internet, odbierając stopniowo część użytkowników mediom tradycyjnym, jednak cyfrowa reklama zewnętrzna wciąż pozostaje niezagrożona i generuje wysoki ruch. Dzieje się tak w dużej mierze ze względu na zmiany zachodzące w trybie życia społeczeństwa w Polsce. Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej wskazuje, że w porównaniu z rokiem poprzednim popyt na reklamę tego typu zwiększył się o ok. 3,5%. Wzrosły również wydatki w tym sektorze. W zakresie korzystania z mediów zbliżamy się do modelu zachodniego, co oznacza, że częściej przebywamy poza domem, jesteśmy wysoce mobilni i uznajemy wartość, jaką stanowi dla nas czas. Dodatkowo, reklamę napędza systematyczne zwiększanie się środków finansowych przeznaczanych przez gospodarstwa domowe na konsumpcję dóbr o zróżnicowanym poziomie dostępności (dobra podstawowe, czy luksusowe). Będąc wielozadaniowi, nie wykonujemy pojedynczych czynności. Stojąc w korku rozglądamy się i wychwytujemy interesujące treści, dzięki czemu oglądamy kreacje znajdujące się w okolicy. Podobnie jest podczas oczekiwania na przystanku, kolejce do lekarza, czy podróży do pracy.

Perspektywa łączenia rzeczywistości offline i online poszerza możliwości reklamobiorców. Przedsiębiorstwa przekonane o sile i przewadze, jaką daje świat wirtualny, częściej korzystają z elementów angażujących odbiorcę, łącząc tym samym klika odrębnych dziedzin reklamy. Zwiększa to szansę na pozyskanie odbiorcy, intensyfikując tym samym jego kontakt z reklamą. Agencja Reklamy BE Media wskazuje, że z tego trendu skorzystało m.in. Google, które podjęło próbę stworzenia platformy do kreowania treści i kampanii na różnego typu kanałach komunikacji. W ten sposób przenikają się m.in. social media i szeroko pojęta płaszczyzna mobile. Z wykorzystaniem inteligentnych, interaktywnych ekranów swoje akcje tworzą największe marki na świecie.

Stworzenie idealnego kontentu nie jest jednak łatwe. Dobór reklamy wymusza korzystanie z przyjętych konwencji, również tych pozornie błahych, jak percepcja kolorów. Marki luksusowe korzystają więc z odcieni złota, czy czerni, która określana jest, jako wyraz powagi. Jeśli chcemy oddać odważny charakter produktu, najlepszym rozwiązaniem będzie stosowanie czerni, nowoczesność odzwierciedlana jest przez neonowe barwy. Tworząc przekaz reklamowy warto jednak pamiętać, że łączenie niektórych z barw może wzajemnie się wykluczać i powodować konsternację u widza, a co za tym idzie, niespójność przekazu. Korzystanie z niestandardowych form i barw nie jest pomimo tego zakazane, czy warunkowane. Wyraźne kontrasty powodują, że reklama staje się bardziej widoczna i przyciąga uwagę. 

Reklama zewnętrzna dąży do realizacji założeń związanych z kontrolą liczby kontaktów widza z nośnikiem. Tego typu zmiany wymagają jednak czasu i skupienia ośrodków decyzyjnych, które mogą uporządkować poszczególne kwestie składające się na stworzenie jednolitego systemu, a następnie koordynować jego wdrożenie. Obecnie brak precyzji w mierzalności efektów reklamy zewnętrznej stanowi jej główną wadę. Aktualnie obowiązujące metody pomiaru w niedalekiej przyszłości zostaną wyparte przez badania ruchu gałek ocznych (wykorzystywane w różnorodnych dziedzinach życia), które określą nie tylko ilość odbiorców. Technologia ta pozwoli na obliczenie czasu, jaki klient poświęci na oglądanie treści wyświetlanej na ekranie, a także wyszczególnienie jej kluczowych elementów, które zwróciły jego uwagę. Umożliwi to ustalenie i wyznaczenie popartych naukowo trendów w kreowaniu przekazów reklamowych. Wdrożenie systemu jest nieuniknione. Prace nad nim już trwają. Ogranicznikiem dla wielu firm i dostawców mogą być jednak ceny, które w początkowych fazach jego funkcjonowania mogą być bardzo wysokie. Warto zwrócić jednak uwagę, że pomimo tego wartość informacyjna pomiarów będzie kilkukrotnie wyższa, niż w przypadku rozgłośni radiowych i telewizji. Daje to szansę na niezakłócony rozwój reklamy outdoorowej.

 

Joanna Pełech - Mikulska

Charyzmatyczna manager działu kreatywno-klienckiego agencji BE Media. Absolwentka ekonomii, politologii oraz zarządzania. Autorka wielu publikacji z zakresu reklamy, marketingu oraz perswazji w komunikacji. Od zawsze związana z marketingiem, a przede wszystkim z kreatywną reklamą zewnętrzną. Pierwsze kroki zawodowe stawiała w działach marketingu w Stanach Zjednoczonych, gdzie odbywała 2 letni staż absolwencki. Po powrocie do Polski pracowała w polskim oddziale amerykańskiej firmy technologicznej, gdzie odpowiedzialna była za bieżące kontakty firmy z polskimi mediami i kluczowymi partnerami handlowymi. Autorka tekstów oraz podróżniczka z zamiłowaniem do śpiewu, która hołduje zasadzie, że do sukcesu nie ma drogi na skróty.